Avfallshantering i flygkök

Stora cateringkök på flygplatser är i drift nästan dygnet runt. Enorma mängder avfall måste hanteras, både från inkommande flygplan, från beredningskök och från personalmatsalar. Vid jämförelse med traditionella manuella hämtningsmetoder är ett automatiserat köksavfallssystem effektivare, säkrare, mer hygieniskt och dessutom billigare i längden.

Manuell hantering av avfall i cateringkök är smutsig och besvärlig. Avfallstunnorna blir snabbt fulla och måste då rullas iväg till ett tillfälligt förvaringsutrymme. Det våta köksavfallet gör tunnorna tunga och det börjar det snabbt lukta om avfallet i det varma och fuktiga restaurangköket. Ofta måste avfallet rullas ut ur köket samma väg som råvarorna till matlagningen kommer in.

När ett automatiserat köksavfallssystem installeras försvinner de här problemen. Brickorna som kommer tillbaka från inkommande flygplan plockas av på ett transportband och allt återstående avfall som blir kvar efter sortering sugs automatiskt bort med hjälp av en sughuv. Inkasten är bekvämt placerade i hela köket och ser olika ut beroende på typ av avfall. En del inkast är utrustade med kvarnar för att reducera volymen på skrymmande avfall.

Fler fördelar med Envac Kitchen Waste System

 • Värdefull yta kan frigöras i köket.
 • Förbättrad hygien – ingen lukt, inget läckage, inga bakterier, inga insekter.
 • Avfallsinkasten kan placeras inom bekvämt räckhåll från arbetsbänkar etc.
 • Placering av avfallsförvaring blir oberoende av placeringen av avfallsinkast. Den är vanligtvis placerad där det är enklast att hämta/tömma, till exempel utanför byggnaden eller i källaren.
 • Förvaringsutrymmet behöver inte utrustas med luftkonditionering.
 • Avfallet kan behandlas bland annat genom malning och avfuktning för att det ska bli lättare att hantera.
 • Systemkapacitet optimeras med hänsyn till uppskattad avfallsmängd och hämtningsfrekvens.
 • Manuell hantering och transportering av matavfall upphör.
 • ISO 14001-certifiering av ditt kök.
 • Överensstämmer med de strängaste hygienkraven HACCP.
 • Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall.
 • Envac erbjuder automatiserade kökshanteringssystem för stora och små kök. Systemet är praktiskt taget obegränsat i sin tillämpning, oavsett kökslokalernas utformning och funktion.

Utvalda projekt