Säker avfallshantering på flygplatser

På flygplatser genereras stora mängder avfall - ombord på flygplanen, i cateringköken, på restaurangerna, i affärerna och i de administrativa lokalerna. Tät flygtrafik kräver en snabb och effektiv avfallshantering, samtidigt som ett antal säkerhetsföreskrifter måste beaktas. Envacs sopsugssystem möter samtliga krav

Manuell avfallshantering på flygplatser är ett tungt, smutsigt arbete som ställer till många problem. Avfallssäckar måste passera tull och säkerhetspersonal, och sopbilstransporter måste köra omkring på den redan hårt trafikerade plattan. Med Envacs sopsugssystem för sophantering försvinner dessa problem. Jämfört med den traditionella, manuella hanteringen är systemet effektivare, säkrare, mer hygieniskt och sist men inte minst, mer ekonomiskt.

Så går det till

Direkt då ett flygplan taxat in och står vid gaten går städpersonal ombord för att iordningställa planet för nästa flygtur. Men istället för att som nu manuellt bära bort avfallssäckarna från varje plan till en sopbil som väntar nere på plattan, eller rent av transportera dem genom tullfiltret till ett soprum för tillfällig lagring, kan man helt enkelt slänga dem i ett nedkast placerat i passagerarslussen i nivå med ombordstigningsdörren. Om planet inte har någon kontakt med passagerarslussen finns möjlighet att utnyttja ytterligare nedkast på plattan. På detta vis minimeras trafiken på plattan och genom tullfiltret.

Mervärden

Envacs sopsugssystem för avfallshantering är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Logistiken blir enkel och de löpande kostnaderna låga. Vi får bort avfallshanteringen från miljöer på flygplatsen där den inte hör hemma och skapar samtidigt en rad mervärden.

För miljön

Trafiken för avfallstransport försvinner från flyplatsen och därmed minskas utsläppen av avgaser och koldioxidutsläpp drastiskt.

För arbetsmiljön

Ett underjordiskt avfallshanteringssystem ger en bättre arbetsmiljö på plattan och för städpersonal ombord. Man blir av med sopbilstrafiken, det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte smittospridning eller skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfallet försvinner.

För säkerhet och trevnad

När den manuella sophanteringen försvinner skapas en renare, attraktivare flygplats för både resenärer och personal. Säckar från planen behöver inte transporteras manuellt genom tullfilter och andra kritiska utrymmen. Inte heller fraktas bland resenärer i avgångs- och ankomsthallar, eller i gater.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs sopsugssystem frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.

Full tillgänglighet och stabilitet

Envacs system är alltid tillgängligt – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Risken för störningar är minimal.

Utvalda projekt