Miljövänlig avfallshantering på kontor

På kontor produceras stora mängder avfall. Mycket består av papper och restavfall som i största möjliga mån ska återvinnas. Med ett sopsugssystem från Envac blir hanteringen enkel samtidigt som en rad andra mervärden skapas.

Yta och arbetstid frigörs

Ett sopsugssystem från Envac sparar stora ytor i form av gamla lagringsytor och transportvägar för avfall. Dessutom frigörs arbetstid för städpersonal.

Konfidentiellt avfall säkras

Då pappersavfallet från kontoret ibland är av konfidentiell natur kan Envac installera dokumentförstörare vid inkasten.

Värdefull miljöprofil

Avfallshantering är en av de viktigaste frågorna vid uppbyggnad av ett företags miljöprofil och ett sopsugssystem från Envac ger maximal miljövinst.

Arbetsmiljöförbättring

Arbetsmiljön både för anställda och lokalvårdare förbättras. Det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfallet försvinner.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall.

 

Utvalda projekt