Sopsug för köpcentrum och detaljhandel

I köpcentrum och detaljhandel produceras stora mängder avfall. Mycket består av förpackningsmaterial som plast, papper och kartong som i största möjliga mån ska återvinnas. Med ett sopsugsystem från Envac blir hanteringen enkel.

Med gammaldags sophantering tas stora ytor i anspråk av det skrymmande avfallet både i affären och vid den centrala lagringsplatsen. Inte sällan hamnar avfallshanteringen i logistisk konflikt med leveransen av nya varor. Dessutom tas dyrbar arbetstid i anspråk när avfall ska forslas bort och förvaringsutrymme rengöras. Avfallshanteringen är också kostsam och försämrar arbetsmiljön.

Vår lösning är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Yta frigörs och samtidigt skapas andra mervärden:

Tidsvinster

Envac system frigör arbetstid för de anställda. Ingen behöver lägga tid på att forsla bort avfall eller rengöra lagringsplatser.

Arbetsmiljöförbättring

Arbetsmiljön både för anställda och renhållningsarbetare förbättras. Det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfall försvinner.

Enklare logistik

Hanteringen av nya leveranser till butikerna förenklas då den inte behöver samsas med hantering av avfall.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall.