Hantering av avfall på sjukhem

Då stora mängder riskavfall och kontaminerat avfall hanteras på moderna sjukhem är hygienen och säkerheten för personalen viktig. Därför är det angeläget med hållbara avfallslösningar som inte kräver fysisk beröring.

Att hantera avfallet på sjukhem är ett tungt och krävande arbete som är föremål för noggranna säkerhetsföreskrifter. På de flesta sjukhem transporteras engångsartiklarna manuellt genom avdelningarna. Den manuella hanteringen innebär förutom hälsorisker för patienter och personal också att stora resurser binds upp.

Soprummen på sjukhemmen utgör hygieniska riskzoner som kräver noggrann skötsel och underhåll. Dom tar dessutom värdefull yta i anspråk som skulle kunna användas till annat.

Med Envacs system för avfallshantering försvinner de här problemen. Avfallet transporteras i ett separat, slutet rörsystem från varje avdelning/våningsplan till en terminal, placerad i utkanten av sjukhemsområdet. Inkasten placeras på ett optimalt sätt på våningsplanen för att minimera manuell hantering. Resultatet blir en tyst, hygienisk och miljövänlig arbets- och patientmiljö.

Mervärden

Envacs system för avfallshantering är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Logistiken blir enkel och de löpande kostnaderna låga. Vi får bort hanteringen från avdelningarna och skapar samtidigt en rad mervärden

Bättre arbets- och patientmiljö

Med Envacs system för avfallshantering förbättras miljön på sjukhemmet för både vårdpersonal, patienter och städpersonal. Det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte smittospridning eller skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfall försvinner.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs system frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.

Full tillgänglighet och stabilitet

Envacs system är alltid tillgängligt – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Risken för störningar är minimal.