Hantering av sjukhusavfall och sjukhustvätt

Då stora mängder riskavfall, kontaminerat avfall och smutstvätt ska hanteras i modern sjukvård är hygienen och säkerheten för personalen viktig. Därför är det angeläget med hållbara avfallslösningar som inte kräver fysisk beröring.

Att hantera sjukhusavfall är ett tungt och krävande arbete. Det är även hanteringen av smutstvätten, som precis som avfallshanteringen är föremål för noggranna säkerhetsföreskrifter. På de flesta sjukhus transporteras smutstvätten och engångsartiklarna manuellt genom avdelningarna. Den manuella hanteringen innebär förutom hälsorisker för patienter och personal också att stora resurser binds upp.

Soprummen och tvättstugorna på sjukhusen utgör hygieniska riskzoner som kräver noggrann skötsel och underhåll. Dom tar dessutom värdefull yta i anspråk som annars skulle kunna användas till annat.

Med Envacs system för avfalls- och tvätthantering försvinner de här problemen. Avfall och tvätt transporteras i separata, slutna rörsystem från varje avdelning/våningsplan till en terminal i utkanten av området. Inkasten placeras på ett optimalt sätt för att minimera manuell hantering. Resultatet blir en tyst, hygienisk och miljövänlig arbets- och patientmiljö.

Mervärden

Envacs system för avfalls- och tvätthantering är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Logistiken blir enkel och de löpande kostnaderna låga. Vi får bort hanteringen från avdelningarna och skapar samtidigt en rad mervärden.

Bättre arbets- och patientmiljö

Med Envac system för avfall och tvätt förbättras miljön på sjukhuset för både vårdpersonal, patienter och städpersonal. Det krävs färre lyft och drag och man riskerar inte smittospridning eller skärsår då nästan all fysisk kontakt med avfall och smutstvätt försvinner.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs system frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.

Full tillgänglighet och stabilitet

Envacs system är alltid tillgängligt – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Risken för störningar är minimal.

Utvalda projekt