Sopsugssystem i historiska stadskärnor

Utmaningarna för avfallshanteringen i historiska stadskärnor är många. Modernisering måste ske med försiktighet för att inte skada byggnader eller omgivning av kulturhistoriskt värde. I sådana miljöer lämpar sig Envacs sopsugssystem för avfallshantering extra bra, något som våra många installationer runt om i Europa visat.

En föråldrad infrastruktur, trånga gator och för små utrymmen för sopsortering är några av utmaningarna för sophanteringen i gamla stadskärnor. Samtidigt ställs höga estetiska och hygieniska krav eftersom dessa områden ofta är turistattraktioner.

Installationerna av Envacs sopsugssystem i historisk bebyggelse blir allt fler. Ett av de mer bekanta exemplen är Palma de Mallorcas gamla stadskärna där Envac har installerat ett underjordiskt system för butiker, restauranger och ca 30 000 boende. Ett annat är Barcelonas historiska stadskärna.

Mervärden

Vår lösning är en långsiktig investering med både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi får bort avfallshanteringen ur boendemiljön och skapar samtidigt andra mervärden:

Inget behov av sopbilar

Genom att gräva ned avfallshanteringen elimineras behovet av tunga sopbilar i gränderna. Problemen med överfulla containrar försvinner eftersom tömningen sker per automatik vid behov.

Lätt att placera inkast

Eftersom inkasten är mindre skrymmande än standardkärl får man plats med fler vilket underlättar källsortering. Dom kan placeras på bekvämt avstånd för användarna och utformas så de passar in i miljön och tar hänsyn till k-märkta eller på annat sätt skyddade byggnader.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss för en besparingsberäkning för just ert fall. Vid installation av Envacs sopsugssystem frigörs dessutom ytor som kan användas till annat.

Förbättrad hygien

Hygienen förbättras avsevärt, både för boende och för sophämtare. Eftersom systemet är hermetiskt tillslutet lockar avfallet inte längre till sig skadedjur och insekter, och släpper inte heller ifrån sig obehaglig lukt.

 

Utvalda projekt