Förbättrad avfallshantering i Stockholms innerstad - Vinnovarapport

Rapporten är framtagen av Envac Scandinavia AB, med stöd från Stockholm Vatten Avfall AB, Fastighetsägarna Stockholm och Linköpings universitet. Arbetet har finansierats av Vinnova. Publicerad 2016-02-19.