Envac och FNs hållbara utvecklingsmål

FNs hållbara utvecklingsmål som strävar efter att förändra världen före år 2030 kräver en flexibel infrastruktur, inkluderande och hållbar industrialisering och innovation. Det finns 17 primära mål varav det 11:e är hållbara städer och samhällen som år 2030 ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Att uppnå mål 11

Envac har kapacitet att omvandla städer och göra avfallsinsamlingen till en integrerad del i att nå mål nummer 11. Genom att transportera avfall under marken med hjälp av luft kan städerna bli:

Säkra

  • Ju färre avfallstransporter som sker över marken desto lägre risk för de som bor och arbetar i städer
  • Färre avfallstransporter innebär lägre koldioxidutsläpp och renare städer
  • En lägre manuell hantering minskar den fysiska belastningen för avfallshanterare

Motståndskraftiga

  • Klimatförändringarna fortsätter att generera ovanliga vädermönster som har orsakat översvämningar, stormar och orkaner. Envac gör att avfallsinsamlingen förblir opåverkad oavsett övriga förhållanden.
  • När orkanen Sandy drabbade New York i oktober 2013 förblev Envacsystemet på Roosevelt Island intakt, och kunde fortsätta att samla in avfall via sina 33 sopnedkast. Samtidigt kunde konventionella avfallstransporter användas för att avlägsna stormrelaterat avfall från gatorna inklusive möbler, övergivna bilar m m.

Inkluderande

  • Genom att bidra till en ren miljö och uppmuntra en "lite och ofta"-inställning vad gäller avfall, i kombination med förvaring och transport av avfall under marken, kan Envac bidra till ett klimat som främjar en mer harmonisk livsstil

En global kris eller en global möjlighet?

Mål 11 behöver definitivt inte låta vänta på sig. Med ett allt mer ökande tryck på städerna håller tiden på att rinna ut.

Fakta från FN:

  • Hälften av befolkningen (3,5 miljarder människor) lever idag i städer.
  • År 2030 kommer nästan 60 procent av världens befolkning leva i tätorter.
  • Världens städer upptar endast 3 procent av hela jordens yta men står för 60-80 procent av energikonsumtionen och 75 procent av koldioxidutsläppen.
  • En snabb urbanisering sätter press på färskvattentillgångar, avloppssystem, levnadsmiljö och allmän hälsa.

(Källa: http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/)