Re3 - Sopsugsterminalen som urbant resurscentrum

Vilken roll kan sopsugsterminalen få i en cirkulär ekonomi där kraven ökar på både återvinning och återbruk?