Envac Optibag AB

Envac Optibag AB är världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för kommunalt avfall.

Företaget är ett helägt dotterbolag inom Envackoncernen.

Officiell website: www.optibag.se

Utvalda projekt