Drift och skötsel

Vi tar hand om den dagliga driften och skötseln av din anläggning.

Definierad servicenivå

Våra tjänster är konkreta och mätbara och definieras av nyckeltal, så kallade KPI. Dessa utarbetas med kunden och reglerar våra operativa mål. Det samlade resultatet blir synligt och du vet vilken servicenivå du får. 

Fjärrövervakning och styrning

Alla våra installationer kan fjärrövervakas 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan hela året för att driftstörningar ska begränsas till ett minimum. Som vår kund kan du bestämma hur du vill att din anläggning ska skötas av oss; ansluta det till vår driftcentral i Envacs lokaler eller ha servicetekniker permanent på plats som tar hand om en eller flera anläggningar. Vi står till tjänst 365 dagar per år. 

Alarm och utryckningstjänst 

Tjänsten inkluderar övervakning och kontroll av larm. Vår personal är redo att bistå med hjälp i alla nödsituationer som är relaterade till våra system. Om ditt system är anslutet till fjärrövervakning kan de flesta larm åtgärdas från vår driftcentral, om inte tas det om hand på plats. 

Fältunderhåll

Fältunderhåll är inkluderat i drift- och skötseltjänsten. Vi underhåller hela rörnätet inklusive det som är ovan mark och de inbyggda inkasten. Typiskt fältunderhåll omfattar:

  • Justeringar och mindre reparationer 
  • Avhjälpning schaktstopp
  • Akut avfallshantering

Tilläggstjänster

Vi är alltid intresserade av att utveckla våra tjänster. Tillsammans med dig skräddarsyr vi gärna omfattningen av kontraktet genom att lägga till tjänster som:

  • Löpande affärsstöd (t ex fakturering, hantering av underleverantörer)
  • Helpdesk tjänst för användarna 
  • Renhållningsservice
  • Omhändertagande av skrymmande avfall
  • Förbättrad återvinning och information till användarna