Informationskampanjer riktade till användarna

Information till användarna om hur våra system ska användas är A och O för att systemet ska fungera på bästa sätt.

Det är viktigt att se till att användarna är väl informerade om vad man kan och inte kan slänga i sopsugsystemet. Om det är ett rörstopp så har det troligtvis orsakats av att ett för stort föremål slängts.

Vår erfarenhet har visat att ju mer användarna vet om hur systemet fungerar desto bättre fungerar det!

Vi kan hjälpa till med informationspaket och kommunikationskampanjer och formulera informationen på ett pedagogiskt sätt för att till exempel öka återvinningsgraden.

Vi har många års erfarenhet av att skapa skräddarsydda informationspaket.

Vi hjälper till med;

  • Informationsfolder/informationsblad
  • Inkastinformation
  • Trapphusinformation
  • Märkning av sopnedkasten