Systemvård

Vi erbjuder regelbundna servicepaket på både nya och gamla system.

Envac är uppfinnaren av automatiserade avfallsinsamlingssystem, sopsug. Dessutom, har vi driftat och underhållt system i ett halvt sekel. Våra servicetekniker är riktiga specialister i systemvård. 

När vi tar hand om en anläggning garanterar vi en längre livslängd eftersom slitaget begränsas till ett minimum. Slutresultatet är en minskad totalkostnad för systemet.

Våra servicepaket täcker allt från att driva systemet till uppgraderingar och kompletteringar. Det här är standarddelarna som ingår:

 

Drift och skötseltjänster

Vi tar hand om den dagliga driften på din anläggning

Tillsyns-och underhållstjänster

Hur vi ser till att normalt slitage inte blir ett större problem

Kontroll- och justeringstjänster

Hur vi anpassar din anläggning till nya förutsättningar

Utvärderingstjänster

När du behöver ett nytt beslutsunderlag 

Utvalda projekt