Utvärderingstjänster

Med våra utvärderingstjänster ger vi dig tillgång till hela vårt utbud av kunskap och kompetens och all vår erfarenhet med att arbeta med avfallshanteringssystem.

Syftet och nyttan är att producera indata och förutsättningar för nödvändiga beslutsunderlag. Som exempel kan användarnas beteende ändras med åren så även lagar och föreskrifter. Det kan bli en ökad efterfrågan på insamling i separata avfallsfraktioner eller så kan vissa avfallsflöden behöva tätare och strängare kontroller (ökad renhetsgrad). Återkommande ärenden är frågor som rör föbättrad återvinning, ökad kapacitet eller energibesparande åtgärder liksom informationskampanjer för användarna. 

Basanalyser

Basanalysen är det första steget i en utvärderingstjänst och beror delvis på tillgång till systemstatistik och historik. Det inkluderar:

 • Energiförbrukning (per månad/vecka)
 • Total avfallsmängd per fraktion (ton/månad/vecka)
 • Drift och underhållsstatistik

 

Utökad kapacitet och utvecklingsanalys

Efter några års användning kan ett automatiserat avfallhanteringssystem från Envac behöva optimeras för att anpassas efter aktuella förhållanden. Anpassningarna kommer att resultera i märkbara förbättringar både när det gäller kapacitet och energiförbrukning.

Miljöanalyser

Vi på Envac kan bedöma vad ditt avfallshanteringssystem ger för miljöpåverkan och ge förslag på hur du kan minska på den ytterligare. Vi erbjuder också miljöjämförelser med andra insamlingssystem. Vi jämför skillnaderna i miljöpåverkan och gör och gör kostnadsjämförelser som till exempel årlig driftskostnad för olika hanteringsmetoder.

Miljöbedömningar visar ofta vägen till stärkta miljömål för våra kunder såsom:

 • Få ditt organiska avfall så rent att det kan användas till att producera biogas
 • Behov av att ändra din avfallshantering till nya återvinningsmål


Energieffektiviseringsanalyser

En avgörande faktor för ett automatiserat avfallshanteringssystem är hur mycket el det förbrukar. Vi analyserar systemet och föreslår åtgärder för justering och optimering av energieffektiviteten vilket säkerställer fortsatt kostnadseffektiv och användarvänlig drift.

Äldre anläggningar kan enkelt anpassas och kompletteras med utrustning och mjukvara som minskar energiförbrukningen. Genom att installera frekvensomvandlare kan vi reducera energitopparna. Genom att installera uppdaterade styrsystem kan vi driva anläggningen med minsta möjliga energiförbrukning. Installation av nivågivare i inkast tillsammans med vårt VDOT system (Valve Dynamic Open Time) reducerar energiåtgången. 

För att uppnå optimal användning och därigenom säkerställa kostnadseffektiv drift måste ett antal faktorer granskas:

 • Driftstidsschema inklusive nivågivare
 • Elpris- och elleverantörsavtal 
 • Ventiler, luftläckage och tryckfall
 • Värmeåtervinning
 • Fläktdrift
 • Hårdvara/mjukvara
 • Avfallsflöde

 

Fraktionskontroll

Genom kontroll av avfallsfraktionerna kan renhetsgraden på det insamlade återvinningsmaterialet lätt förbättras. Det blir även lättare att lägga till en fraktion för återvinning. Envac Services erbjuder att anpassa ditt system till en ny situation.