Energieffektivitetsanalyser

En avgörande faktor för ett automatiserat avfallshanteringssystem är hur mycket el det förbrukar. Vi analyserar systemet och föreslår åtgärder för justering och optimering av energieffektiviteten, vilket säkerställer fortsatt kostnadseffektiv och användarvänlig drift. Äldre anläggningar kan enkelt anpassas och kompletteras med utrustning och mjukvara som minskar energiförbrukningen.

Genom att installera frekvensomvandlare kan vi reducera energitopparna. Genom att installera uppdaterade styrsystem kan vi driva anläggningen med minsta möjliga energiförbrukning. Installation av nivågivare i inkast tillsammans med vårt VDOT-system (Valve Dynamic Open Time) reducerar energiåtgången. För att uppnå optimal användning och därigenom säkerställa kostnadseffektiv drift måste ett antal faktorer granskas.

Energibesparande faktorer:

  • Drifttidsschema inklusive nivågivare
  • Elpris – och elleverantörsavtal
  • Ventiler, luftläckage och tryckfall
  • Värmeåtervinning
  • Fläktdrift
  • Hårdvara/mjukvara
  • Avfallsflöde