Mobil sopsug

Mobil sopsug utvecklades i slutet av 1980-talet, i första hand till att passa mindre och medelstora områden.

Så fungerar det

För dem som bor eller arbetar i området fungerar det mobila systemet precis som det stationära (se separat rubrik). Avfallspåsen läggs i ett inkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. Påsarna lagras tillfälligt i en sluten tank, vars storlek anpassas efter avfallsmängden i fastigheten.

I det mobila systemet lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms av sugbilar från särskilda dockningsstationer.

Lagringstankarna förbinds med dockningspunkter via ett rörnät. Dockningspunkterna placeras på så vis att fordonet som hämtar avfallet inte behöver köra in i på gårdar etc. Systemet dimensioneras för att tömmas vid fastställda intervall.

Sugbilen har samma funktion som en stationär mottagningsstation. Den samlar in avfallet via rörnätet. Sugbilsföraren kan enkelt sköta hela tömningsprocessen genom att ansluta bilen till dockningspunkten. Precis som i det stationära systemet komprimeras avfallet och luften filtreras så den blir renad från partiklar och lukt.

Skräddarsydda lösningar

Envacs olika system skräddarsys och anpassas till varje projekt. Det är inga problem att i efterhand bygga ut systemet till att omfatta närliggande fastigheter eller områden. Det går att installera dem vid både nybyggnation och i äldre områden, i enskilda fastigheter och i radhusområden.

 

 

Utvalda projekt