Källsortering

Det är lätt att hantera källsorterat avfall med ett mobilt vakuumsystem.

Sopinkasten placeras på bekvämt avstånd från bostaden, vilket underlättar för de boende. Att det är enkelt att göra sig av med de olika typer av avfall man sorterat i hemmet uppmuntrar till mer källsortering, vilket bidrar till en bättre för miljö.

  • Varje avfallsfraktion behöver ett separat inkast och en lagringstank.
  • Man använder ett och samma rör för själva transporten, oavsett antal fraktioner.
  • Styrsystemet på vakuumbilen ser till att rätt fraktion töms.