Tredje generationens mobila sopsug

Den tredje generationens mobila sopsug – Movac – har större kapacitet än sin föregångare. Movac är ett synnerligen kostnadseffektivt, användar- och miljövänligt avfallshanteringssystem för stadsmiljöer och förortsområden jämfört med andra mobila insamlingssystem.

Snabbare, tystare och med större kapacitet

I Envacs mobila system lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms av sugbilar vid särskilda dockningsstationer. Den tredje generationens mobila sopsugsystem – Movac – har en större kapacitet än sin föregångare. Kapacitetsökningen består dels i den nya större sugbilen, dels i den nya typen av skruvtankar som gör tömningen tystare och snabbare.

Lägre insamlingskostnader och en bättre miljö

Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter i området med upp till 90 % genom att hämtningen förläggs till större genomfartsleder. Snabbare insamling, mindre körbehov och lägre arbetskraftsbehov tillsammans med en hög kapacitet ger lägre insamlingskostnader och bidrar till en bättre miljö.

Större rör för större avfallspåsar

Genom den utökade rördiametern (Ø 400 mm) klarar man nu av avfallspåsar på upp till 60 liter. Det gör att systemet även fungerar för restauranger och butiker. Ett avancerat kortläsarsystem kan användas för att identifiera olika användare, vilket möjliggör individuell debitering av avgifter för avfallshanteringen