Så fungerar Movac

Avfallsinkast placeras centralt
Användarna slänger avfallspåsarna i lättåtkomliga sopinkast som placerats inom- eller utomhus. Avfallet lagras i slutna skruvtankar under inkasten. Tankar placeras direkt under inkasten och detta kan vara på en innergård under mark, i källare, garage eller annat lämpligt utrymme. Tankarna förbinds med dockningspunkter via ett underjordiskt rörnät.

Dockningspunkter placeras i utkanten
Dockningspunkterna placeras så att sugbilen som hämtar avfallet inte behöver köra in på gårdar eller i trånga gränder.

Tankarna töms regelbundet
Tömningen av tankarna under jord sker regelbundet beroende på avfallsmängd och skruvtankarnas lagringskapacitet. Sugbilen som tömmer tankarna via dockningspunkterna skapar en lufthastighet i rörsystemet. När lufthastigheten uppnått en önskad nivå aktiveras skruvarna i tankarna automatiskt. Avfallet skruvas och sugs smidigt ut från skruvtankarna genom rörsystemet och in i sugbilen där det komprimeras.

Avfallet vägs
Vid tömningen av skruvtankarna registreras mängden insamlat avfall per tank genom viktmätning i fordonet, om denna option valts. Denna information kan sedan användas till att fakturera enskilda fastighetsägare eller enskild verksamhet för det avfall de producerar. Det går också att identifiera de olika avfallsinkasten efter användning och typ av avfall genom kortläsarsystem och transponder.