Tekniska fakta Movac

Skruvtankar

Skruvtankar är en ny uppfinning med den tredje generationens mobila sopsugsystem. Dessa har utvecklats för att ytterligare effektivisera hanteringen av avfallet, och för en mer pålitlig transport ut i ledningsnätet in till bilen. I skruvtanken skruvas avfallet ut i rörsystemet. Det gör att tömningen går snabbare och att undertycket i sugbilen sänks så att tömningen blir tystare. Skruvtankarna kan placeras, en eller flera stycken tillsammans, i platsbyggd betongkammare under mark, i en källare eller andra lediga utrymmen. Om utrymme saknas har Envac även färdiga betongkammare, SCTPM, med skruvtank och motor redan installerat. Skruvtankarna finns i olika storlekar och med olika många inkast.

Vakuumsugbilen – VL-5

Vår nya sugbil VL-5 har utvecklats för att kunna hantera avfall mer effektivt, mer miljövänligt och väsentligt tystare än tidigare bilar. Föraren hanterar processen själv och styr tömningarna av de olika tankarna från bilen. Avfallet kompakteras i bilen och transportluften renas före utsläpp. Ett lägre undertryck gör tömningen tystare. Den utökade lastkapaciteten gör att man klarar fler tömningar per hämtning, vilket innebär färre körningar och mindre tung trafik i området. Den tredje generationens sugbil, VL-5 är utvecklad i samarbete med Scania och kan bl.a. köras på biobränslen.

Rörledningar

Tankarna ansluts till ett rörsystem med diametern 400 mm. Rören består av stål och förläggs under mark, på ett djup av 50 cm eller mer.