Optisk sortering

Optibagsystemet är en helautomatisk optisk sorteringsprocess för källsorterat hushållsavfall i olikfärgade soppåsar.

Så här fungerar det

Hushåll och andra användare som restauranger, affärer e t c förses med olikfärgade soppåsar.

Varje färg motvarar en avfallsfraktion t ex grön för matavfall, röd för papper, gul för pappersförpackningar, blå för plast och orange för restavfall.

Alla soppåsar slängs i samma sopnedkast/kärl/container. De samlas sedan in av en vanlig sopbil och transporteras till en Optibaganläggning. 

Där töms alla sopor i en mottagningsficka och överförs till ett transportband. Fram tills dess har ingen sortering av påsarna gjorts. 

Väl på transportbandet sorteras påsarna automatiskt med hjälp av kamerateknologi som känner av påsarnas färger.

Påsarna leds på bandet till en avslagare som känner av färgen och en avslagarspade slår bort de aktuella påsarna till ett underliggande band som transporterar det färdigsorterade materialet vidare till containers, containerkomprimatorer, balpressar eller annan behandling. .

Fördelar

  • Ett mindre förvaringsutrymme för avfallet behövs och avfallslogistiken förbättras. 
  • Alla soppåsar samlas in i samma sopnedkast eller kärl. Därför behövs det inga återvinningsrum eller hus för att förvara flera olika kärl för respektive fraktion. 
  • Det behövs betydligt färre transporter av det källsorterade avfallet eftersom alla fraktioner samlas in på samma gång. Det minskar CO2 utsläppet.
  • Sist men inte minst - sorteringen görs hemma och inte på en återvinningsstation. Erfarenhet visar att ju bekvämare och enklare det är att sortera sitt avfall desto fler gör det.

 

Titta gärna på Youtube klippet om Optisk sortering som en av våra duktiga kunder har gjort, klicka här.

Envac Optibag AB, som är ett helägt dotterbolag till Envac AB, har nyligen levererat en stor optisk sorteringsanläggning till Oslo stad.

Läs mer om Envac Optibag AB och deras produkt på www.optibag.se

 

Utvalda projekt