Stationär sopsug

Envac levererar stationära sopsugar för hushållsavfall. Med en sopsug i stället för ett gammaldags soprum eller sopkärl försvinner problem med obehaglig lukt och smuts och ingen behöver heller komma i kontakt med sopsäckar eller kärl.

Så fungerar det

Användarna slänger sitt avfall i vanliga lättåtkomliga inkast, antingen inomhus eller utomhus. Där lagras påsarna tillfälligt ovanpå en stängd lagringsventil. Vid regelbundna tidsintervall töms sedan alla fulla inkast. Den automatiska tömningen styrs av ett kontrollsystem i en terminalbyggnad i utkanten av området som är förbunden med inkasten via ett rörsystem under marken. Systemet är helt slutet. Därför uppstår ingen dålig lukt kring avfallshanteringen och den lockar inte till sig skadedjur eller insekter.

1) Tömningen

Då kontrollsystemet känner av att det är dags för tömning sätts det igång ett antal fläktar som bygger upp ett undertryck i rörsystemet. För att släppa in transportluft i rörsystemet öppnas först en tilluftsventil. Sedan öppnas en efter en av lagringsventilerna under inkasten. Soppåsarna faller ner i det horisontella rörsystemet och sugs iväg till terminalen.

2) Terminalen

I terminalen sugs avfallet genom en cyklon, där det separeras från transportluften. Det faller ner i en komprimator där det pressas samman och matas in i en försluten container. Transportluften släpps ut genom en skorsten efter att ha passerat genom damm- och reningsfilter och ljuddämpare. När containrarna i terminalen är fulla hämtas de med vanlig lastbil för tömning och vidaretransport till anläggningar för förbränning, kompostering, återvinning eller deponering.

Skräddarsydda lösningar

Envacs olika system skräddarsys och anpassas till varje projekt. Det är inga problem att i efterhand bygga ut systemet till att omfatta närliggande fastigheter eller områden. Det går att installera dem vid både nybyggnation och i äldre områden, i enskilda fastigheter och i radhusområden.

 

Utvalda projekt