Källsortering

Det är enklare att hantera källsorterat avfall med en sopsug. Det blir närmare till inkasten och bättre för miljön.


Varje avfallsfraktion behöver ett inkast, en lagringsventil och en container. Man använder ett och samma rör för själva transporten, oavsett antal fraktioner. Styrsystemet leder med hjälp av växlingsventiler varje fraktion till rätt container i terminalen.

 

Utvalda projekt