Vakuumsystem för kök

Överallt där mat hanteras, produceras avfall. Matavfall skapar hygienrisker vart det än transporteras eller förvaras och hanteringen är en tidsödande, icke-vinstgivande process. Med Envac system försvinner all manuell hantering och transport, och matavfallet tas i stället om hand till att bli en viktig miljöresurs.

Från kök produceras avfall i stora mängder, mestadels i form av skrymmande förpackningsmaterial eller tungt organsikt matavfall. Hanteringen av avfallet innebär både en hygienisk risk och ett arbetsmiljöproblem. Restaurangerna måste också möta dagens miljökrav vad det gäller exempelvis källsortering.

Envac levererar en lösning som är hållbar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Avfallet kastas i bekvämt placerade inkast där och transporteras genom rörledningar med hjälp av vakuum till en kyld förvaringsenhet utanför byggnaden eller i källaren. Förvaringsenheterna töms sedan med hjälp av en slam- eller vakuumsugbil. Arbetsmiljön både för anställda och renhållningsarbetare förbättras. Eftersom systemet är hermetiskt tillslutet lockar avfallet inte till sig skadedjur och insekter, och släpper inte heller ifrån sig obehaglig lukt.
 

Fler fördelar med Envac Kitchen Waste System

 • Värdefull yta kan frigöras i köket. Matavfallshanteringen skiljs samtidigt helt från hanteringen av färska råvaror.
 • Förbättrad hygien – ingen lukt, inget läckage, inga bakterier, inga insekter.
 • Avfallsinkasten kan placeras inom bekvämt räckhåll från arbetsbänkar etc.
 • Placering av avfallsförvaring blir oberoende av placeringen av avfallsinkast. Den är vanligtvis placerad där det är enklast att hämta/tömma, till exempel utanför byggnaden eller i källaren.
 • Förvaringsutrymmet behöver inte utrustas med luftkonditionering.
 • Avfallet behandlas automatiskt bland annat genom malning och avfuktning för att det ska bli lättare att hantera.
 • Systemkapacitet optimeras med hänsyn till uppskattad avfallsmängd och hämtningsfrekvens.
 • Manuell hantering och transportering av matavfall upphör.
 • ISO 14001-certifiering av ditt kök.
 • Överensstämmer med de strängaste hygienkraven HACCP.
 • Investeringskostnaden kompenseras genom betydligt lägre drifts- och underhållskostnader.

Utvalda projekt