MaxiVac

MaxiVac är ett system för hantering, transport och lagring av matavfall, utformat för större cateringkök i drift dygnet runt, framför allt på flygplatser.

MaxiVac har kapacitet att snabbt hantera stora mängder avfall som kommer in från flygplanen eller som produceras i köket.

Systemet består av inkastbänkar av olika sorter som är kopplade till soprummet genom ett slutet rörsystem. Inkasten är integrerade i kökets utformning och funktion, vilket gör hanteringen av matavfall enklare och mer hygienisk för personalen.

MaxiVac frigör stora ytor i köket eftersom soporna lagras på lämplig plats utanför den aktiva verksamheten.

Principen för systemet

Avfallet slängs i inkast som är utformade för de olika arbetsmomenten i köket. Det vanligaste är att brickorna körs på ett transportband och att avfallet automatiskt sugs bort eller töms manuellt i ett inkast.

Inkasten är kopplade till soprummet genom ett slutet rörsystem. Avfallet sugs i rören med hjälp av vakuum till en avfallsavskiljare och dumpas sedan i en container.