NanoVac

För det lilla köket eller direkt i soprummet. NanoVac är en lämplig lösning för mindre och mellanstora restauranger, skolor och vårdhem utan eget beredningskök.

Principen

  • Mala avfallet i inkastet till en sug- eller pumpbar massa. Här sker en stor volymreducering.
  • Lagra det organiska avfallet slutet i en box med volym av 670 liter. Volym innan tömning ca 570 l.
  • Tömma boxen med vanlig slamsugbil, för vidare transport till exempelvis en biogas-/ komposteringsanläggning.


Standardsystemet består av

  • 1 st box med en volym av 670 liter. På boxen sitter ett löstagbart lock i rostfritt stål med monterat: 1 st inkast med kniv och drivande motor med effekt 2,5 kW.
  • 1 st el-/styrskåp.
  • 1 st lock för att sugning skall kunna ske med slamsugsbil.
  • 1 st kanalfläkt, för vidare installation av ventilation.

Utöver standardlösningen finns även möjlighet till tankar med volym på 1m3 och 1,5m3.

NanoVac är inte en kökslösning av samma typ som MiniVac och MicroVac utan en soprumslösning som tagits fram ur kökets, transport- och insamlings- samt behandlingspersonalens perspektiv.

NanoVac är lättillgängligt med enkel hantering av tungt och blött avfall i alla led.

Systemet förbättrar hygienen på arbetsplatsen i både kök och avfallsrum. Det frigör ytor jämfört med skrymmande kärl-/ säckhantering och är dessutom ekonomiskt lönsamt för kunden genom betydligt färre hämtningstillfällen och ökad effektivitet i köket.

Utvalda projekt