Almere City

Almere City
Almere
Holland
Projektet genomfört av
Centralned b.v.
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Holland / Stadskärna

Almere är den snabbast växande staden i Holland. Staden är byggd på återbrukbar mark som tidigare låg under havsnivån.

Staden har redan en befolkning på 225 000 personer. Den siffran kommer att öka till 360 000 till 2030. Området består av en blandning av hushåll, kommersiell verksamhet, offentlig service och sjukhusservice.

Det finns 196 sopnedkast både utom- och inomhus samt 100 publika papperskorgar. Användarna behöver ett kort för att kunna använda sopnedkasten medan papperskorgarna är åtkomliga för alla.

Almere är den första staden i Holland som valt ett vakuumsystem och den första staden någonsin som har anslutit papperskorgar till systemet. Staden har ett rykte om sig att införa innovativa lösningar som också ger ett ökat mervärde till framtidens miljöutveckling.

Staden konstruerades 1976 och har varit under rekonstruktion sedan 2000.
All logistik och trafik i stadskärnan är under gatunivån d v s under jord.

Almere kommun hade följande mål när de valde att installera ett vakuumsystem:

• Hållbar stadsutveckling
• Ett rent och tryggt område
• C02 reducering i tätt besökta offentliga platser
• Underlättar källsortering
• Helautomatiserad avfallsinsamling
 

Basinformation för projekt
LandHolland
StadAlmere
Anläggning drifttagen2000
Färdigställande2008
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 500
AnvändningsområdenStadskärna, Kontor
Full kapacitet30 ton per dag
Antal fraktioner3
Antal inkast196
Rörlängd i meter8500
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall, Papper, Skräp (Självtömmande papperskorg)