Du är här: Start / Referenser / Annedal

Annedal

Annedal
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Annedal är en nybyggd promenadstadsdel i nordvästra Stockholm. Här byggs arbetsplatser, skolor, förskolor och bostäder. I alla nya byggnader används miljöanpassade och energieffektiva material. Området är utformat och planerat för barn i alla åldrar. Det finns en stor park med lekplats, plaskdamm, bollplan, pulkabacke, grillplatser och ett gym för seniorer. En spännande skog lockar med klätterträd och vid Bällstaån finns bryggor och gångbroar. Alla gator och parker har namn tagna ur älskade svenska barnböcker.

Kraven på tillgänglighet och trafiksäkerhet är mycket höga. Alla ska tryggt kunna ta sig fram till fots, med rullator/rullstol eller cykel. Ett viktigt mål för projektet är minskade koldioxidutsläpp.

Envacs system bidrar till att kraven på trafiksäkerhet och utsläppsmål kan nås eftersom sopbilen inte behöver köra in i området vid hämtning.

Terminalbyggnaden, dit avfallet transporteras i rör under marken, är placerad i utkanten av området i direkt anslutning till en förbipasserande väg. Byggnaden är dessutom väl dold av den artificiella kulle som fungerar som bullerplank.

Med hjälp av sopsuganläggningen samlar man in hushållens restavfall, matavfall och tidningar. Luckorna på sopinkasten är färgkodade för att göra det lätt att kasta rätt avfallspåse i rätt inkast.

Restavfallet och tidningarna går till energiutvinning och materialåtervinning, medan matavfallet blir biogödsel och biogas.

Här kan du läsa mer om sopsorteringen i Annedal och om avfallshantering i Stockholm.

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Projektstart2008
Anläggning drifttagen2012
Färdigställande2016
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet4,5 ton per dag
Antal fraktioner3
Antal inkast146
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall, Papper