Bagarmossen

Bagarmossen
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Systemet i Bagarmossen har varit i drift sedan 1971.

Det unika med det här systemet är att det består av både 500 och 400 mm rör. Anledningen till detta är enkel. När 150 nya lägenheter skulle kopplas på systemet bestämdes det att istället använda 400 mm rör. 

Det har nyligen utförts ett test i det här systemet. Det utfördes av Stockholms stad som provade ”den gröna påsen” för matavfall.

År 2018 ska minst 50 % av Stockholms befolknings matavfall samlas in för att bli biogas. För att nå detta mål, och för att få så många som möjligt att kunna sortera sitt skräp, behövs det etableras flera tekniska lösningar som kan komplettera de som redan finns.

Under 2013 har Stockholms stad utfört en test tillsammans med två av stadens fastighetsbolag, Stockholms Hem och Familjebostäder, där ca 2 800 hushåll har deltagit. De har samlat matavfall i gröna påsar med efterföljande optisk sortering. Bagarmossen är ett av områdena som har ingått i denna undersökning.

Syftet har varit att utöka kunskapen om hur optisk sortering, för matavfall, skulle kunna etableras och fungera i Stockholm. Undersökningen har bedrivits med hushåll som lever i flervåningshus som har ett av de följande tre insamlingssystemen; bottentömmande containers, mobil sopsug eller stationär sopsug.

Försöket visar att utsortering av matavfall med efterföljande optisk sortering fungerar tillfredsställande i de tre typer av maskinella insamlingssystem som har ingått in försöket.

 

 

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Projektstart1970
Anläggning drifttagen1971
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 500
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet1,5 ton per dag
Antal fraktioner1
Antal inkast170
Rörlängd i meter4550
Typ av avfallRestavfall