Barkarbystaden

Barkarbystaden
Barkarby
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Barkarbystaden är ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. Under en tioårsperiod växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

Smart sopsug och smidig sortering

2011 tog Järfälla kommun ett politiskt beslut att det ska vara sopsug i området. Det är den första kommunen i Sverige som själva står som huvudman (investering och ansvar) för sopsugen.

Många hushåll och verksamheter i Barkarbystaden kommer att anslutas till sopsugen. I sopsugen transporteras plast, hushållsavfall och tidningar i rör under marken till en terminal där sopbilen hämtar avfallet. På så sätt slipper sopbilen åka runt till alla fastigheter utan hämtar allt hushållsavfall på ett och samma ställe. Det gör att det blir färre transporter och dessutom minskar risken för lukt och skadedjur eftersom avfallet inte lagras i behållare i fastigheten. De hushåll som har sopsug ska även sortera ut matavfallet via matavfallskvarn i köket. Matavfallet rötas och blir biogas.

Det blir ca 450 sopnedkast och 23 självtömmande papperskorgar i området.

I Barkarbystaden kommer det att finnas bostäder med både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor, arbetsplatser, skolor, kultur och service. Barkarby Handelsplats, ett av landets största köpcentrum, ligger här.

Barkarbystaden ska präglas av en hållbar och låg energianvändning. Husen ska vara välisolerade för att minska energiförbrukningen och målet är att bebyggelsen i Barkarbystaden i genomsnitt ska ha 30 procent lägre energianvändning än vad normen säger.

Det finns planer för mycket energisnåla hus, så kallade passivhus eller plusenergihus, i alla områden i Barkarbystaden. Dessa hus producerar lika mycket energi som huset behöver, eller till och med mer.

Herrestaskolan, som startade upp i januari 2016, kommer att vara en så gott som helt koldioxidneutral skola. Detta är tack vare att stommen är byggd av massivträ. Skolans tak kläs med växter som förbättrar luften och klimatet i staden. I oktober, 2014, deltog Herrestaskolan i Barkarbystaden på World Sustainable Building Conference i Barcelona. Totalt 10 bidrag från Sverige deltog på konferensen, som uppmärksammade hållbara byggprojekt från hela världen. Skolan är Sveriges första och största skola som byggs helt i massivträ. Skolan byggs utifrån miljöcertifiering guld vilket innebär att det ställs extra höga krav på energibesparing, luftkvalitet, akustik och kemikalier. Stommen i massivträ bidrar även till att skolan blir nästintill koldioxidneutral. 1 400 m2 solceller på taket kommer att täcka en stor del av skolans energiförbrukning.

Basinformation för projekt
LandSverige
StadBarkarby
Projektstart2012
Anläggning drifttagen2014
Färdigställande2018
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenBostadsområde, Köpcentrum
Full kapacitet3,2 ton per dag
Antal inkast400
Typ av avfallRestavfall, Papper, Skräp (Självtömmande papperskorg), Plast