Du är här: Start / Referenser / Bergen

Bergen centrum

Bergen centrum
Bergen
Norge
Projektet genomfört av
Envac Norge AS
Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Norge / Bostadsområde

Bergen är Norges andra stad med 275 412 invånare. Det är en gammal stad, grundad redan 1070 och med ett rikt historiskt arv.

Stadskärnan är kuperad och präglas av trähus, tätt packade kring smala gränder. På grund av sin täta trähusbebyggelse har staden plågats av återkommande stadsbränder. Denna unika bebyggelse ställer givetvis stora krav på en modern infrastruktur, inte minst på avfallshanteringen. En allt kraftigare förtätning av innerstan parad med växande avfallsmängder och ett behov av att kunna erbjuda samma källsorteringsmöjligheter som omgivande områden har medfört att stadens politiker 2006 tog beslut om att installera sopsug i hela innerstan.

Det bestämdes att lägga ned sopsug parallellt med installation av fjärrvärme i Bergen centrum. Tre sopsugssystem, för tre olika områden i centrum planerades. Det kommunala avfallsbolaget BIR AS fick i uppdrag att projektera, handla upp och sköta driften av systemet. Man skapade BIR Nett AS ett helägt dotterbolag för projektet. Upphandlingen för den första fasen vanns hösten 2010 av Envacs norska dotterbolag, Envac Norge AS.

Finansiering genom brukarna - Avfallssystemet hanterar tre separata avfallsfraktioner i två inkast. Papper och plast i ett och restavfall i det andra. Även 15 självtömmande papperskorgar kopplas på sopsugssystemet. Både hushåll och kommersiella verksamheter ansluts. De kommersiella brukarna har speciella inkast, försedda med lås och så kallade passerkort, som är anpassade för att kunna ta emot 120-litersäckar. På så sätt kan man få en individuell registrering och brukarna kan belastas i relation till den mängd och typ av avfall som de slänger. Finansieringen av installationen sker till lika delar av hushållen och de kommersiella verksamheterna. BIR Nett AS har förfinansierat installationen genom att ta ut en extra årsavgift för alla hushåll i Bergens kommun.

Graveklubben – ett unikt koncept för att samordna underjordiska installationer. För att undvika att installationerna blir en belastning för staden har alla stora installatörer gått samman och bildat en förening – Graveklubben.

Graveklubbens verksamhet började i samband med att Bergens Kommun 2007 inrättade nya direktiv för grävning i centrum. Verksamheten både informerar om och koordinerar installation av infrastruktur i Bergen centrum. Graveklubbens planering har inte bara minskat belastningen på innerstan den har också sparat mycket pengar åt kommunen. Men det är inget lätt koncept att införa. Många kommuner har försökt, men få lyckats. Det krävs en eldsjäl och ett starkt politiskt stöd för att konceptet ska lyckas. Första etappen av sopsugssystemet invigdes av Bergens borgmästare,  Harald Schjelderup (Ap), den 26 oktober, 2015.       

Genom att använda Envac har Bergen cenrum:

  • Eliminerat problemen med överfulla avfallskärl; När sopnedkasten är fulla startas systemet automatiskt och avfallet transporteras under jord till en terminal, insamlingsstation, i utkanten av området
  • Möjliggjort för Bergen att skydda och underhålla en viktig del av sitt kulturarv och stoppa ytterligare slitage på historiska vägar med tung trafik
  • Förbättrat säkerhetsaspekterna i centrum genom att eliminera risken för olyckor som kan hänföras till avfallshanteringsfordon
  • Vunnit National Energy Globe Award 2017 för sitt beslut att installera ett sopsugssystem
  • Vunnit även ett internationellt pris för årets infrastrukturprojekt 2018
  • Installerat en hållbar lösning för avfallsinsamling som hanterar avfallet för 30 000 lägenheter och 60 kommersiella kunder, inklusive kontor och butiker
  • Framtidssäkrat Bergen centrum genom att installera ett system som kommer att förbli verksamt i årtionden och som också förstärker Norges miljöåtagande

"Vår prioritet är att leverera ett Bergen som inte bara är grönare, trevligare och mer hygieniskt för dem som bor i området nu, utan också för våra barn och barns barn. Genom att använda Envac har vi framtidssäkrat Bergen stad och gjort den till en mer hållbar och innovativ plats att bo och arbeta på. Detta är framtiden för städer över hela världen och vi är stolta över att Bergen är en av föregångarna. " Terje Strøm, VD på BIR Nett AS

Basinformation för projekt
LandNorge
StadBergen
Projektstart2008
Anläggning drifttagen2015
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 500
AnvändningsområdenBostadsområde, Stadskärna
Full kapacitet19 ton per dag
Antal fraktioner3
Antal inkast465
Typ av avfallRestavfall, Skräp (Självtömmande papperskorg), Kartong/Wellpapp, Förpackningar, Plast