Hac Sa Wan

Hac Sa Wan
-
Macau
Projektet genomfört av
Envac Far East Ltd
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Macau / Bostadsområde

Hac Sa Wan är ett tätbebyggt område mitt i Macaos stadskärna med höghus, affärer och andra kommersiella lokaler. Området hyser 60.000 personer och svarar för 10 % av den dagliga avfallsproduktionen i Macao.

2005 bestämde Macaos regering att Hac Sa Wan skulle bli platsen för ett pilotprojekt för att utvärdera effekterna och funktionen av ett underjordiskt avfallsinsamlingssystem. Avfallsutmaningen är stor i Macao, och regeringen arbetar aktivt med att hitta nya lösningar.

Installationen har varit i drift sedan februari 2009. Driften sköts av CSR, en entreprenör kontrakterad att ta hand om allt hushållsavfall och behandling av det i hela Macao. Resultatet av pilotprojektet är en förbättrad miljö både för renhållningspersonal och för de boende i området. Avfallet blir inte längre liggande hela dagar på trottoaren, vilket är en nog så viktig förbättring i det varma klimatet. Värdefull yta har också frigjorts för annan användning.

Basinformation för projekt
LandMacau
Stad-
Projektstart2005
Anläggning drifttagen2009
Färdigställande2009
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 500
AnvändningsområdenBostadsområde, Stadskärna
Full kapacitet18 000 tons/year
Antal fraktioner1
Antal inkast131
Antal lagringstankar2
Rörlängd i meter4800
Typ av avfallRestavfall