Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Varje år kommer tusentals besökare från hela världen till Hammarby Sjöstad för att inspireras av den attraktiva arkitekturen och de tekniska lösningarna. Det vakuumbaserade avfallsinsamlingssystemet från Envac är en viktig del i stadsdelens hållbarhetsprogram.

När stadsdelen planerades var miljömålen för avfallshanteringen:

  • att minska den totala mängden av hushållsavfall
  • att minska avfallsinsamling med tung trafik
  • att introducera källsortering

För att kunna uppnå miljömålen valde man ett automatiserat vakuumsystem, en sopsuganläggning, som Envac levererat.

På Envac är vi stolta över att ett av resultaten med vakuumsystemet är att trafiken med tunga avfallsinsamlingsfordon har minskat med 60%.

En annan skillnad mellan det nya systemet och konventionell manuell insamling har sitt ursprung i ett annat kundkrav, att det nya systemet ska vara så attraktivt att dess centrala placering i bostadsområdet accepteras. Det är därför som sopnedkast från Envac är väl synliga på gårdar, intill lekplatser, cykelförråd och trädgårdar i flera kvarter.   

Inte bara det att de ger de boende en naturlig sammanstrålningspunkt de ger också en social koll på hur systemet används.

Området kommer att vara färdigt  2020. Då kommer alla byggnader runt Hammarby sjö servas av vakuumsystem.

Envac har levererat tre stationära vakuumsystem och två mobila system till området. Informationen i fliken "Fakta" inkluderar alla 5:

  • Norra Hammarbyhamnen/Barnängen
  • Hammarby Gård 2005
  • Lugnet / Henriksdalshamnen 2007
  • Sickla udde/Sickla kaj 2000
  • Fredriksdal 2016

 

Självtömmande papperskorgar i Henriksdalshamnen

7 stycken självtömmande papperskorgar kopplades in på Envac systemet 2012. Dem är placerade i den nyaste delen av Hammarby Sjöstad, Henriksdalshamnen.

 

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Projektstart1997
Anläggning drifttagen2000
Färdigställande2020
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet20 ton per dag
Antal fraktioner4
Antal inkast670
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall, Papper, Skräp (Självtömmande papperskorg)