Irrblosset

Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Bygglovet godkändes vilket gör det möjligt för Studentbostäder i Linköping att nu bygga tre nya bostadshus, fyra till sex våningar höga i kvarteret Irrblosset. Detta innebär ytterligare 218 lägenheter. Irrblosset är ett attraktivt område nära till både Linköpings universitet samt centrum. Det finns redan 550 studentlägenheter i Irrblosset.

Envac levererar en stationär sopsugsanläggning samt kopplar på ett redan befintligt mobilt sopsugssystem med sugtankar. Terminalen inrymmer styrsystem och vakuumpump liknande den mobila sugbilen för att kunna hantera den befintliga mobila anläggningen.

Systemet kommer att samla in rest- och matavfall. Den speciella, gröna plastpåsen skall användas för matavfallet. Det kommer senare gå vidare till biogasproduktion.

Fullt utbyggd kommer systemet att kunna hantera ca 5 ton avfall/vecka.

Bygget har startat och slutdatum förväntas vara färdigt tidigt på våren 2017.

Basinformation för projekt
LandSverige
StadLinköping
Projektstart2015
Färdigställande2017
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemMVS 362
AnvändningsområdenBostadsområde, Campus
Full kapacitet0,7 ton per dag
Antal fraktioner2
Antal inkast7
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall