Du är här: Start / Referenser / Landala

Landala

Landala
Göteborg
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Sverige / Sjukhem

Landala är en retrofit anläggning där rören grävts ner i garagen och alla gamla soprum anslutits till en sopsuganläggning. Soprummen var tidigare besvärliga att nå då deras ingångar var inne i ett garage vilket krävde en speciell, lägre bil för att kunna hämta avfallet.

De gamla schakten har bevarats och används för restavfallet. På gårdarna har det satts in separata sopnedkast med ventiler i garaget för det organiska avfallet.

I området finns även ett äldreboende som också anslutits till anläggningen. Det avfallet består bland annat av mycket blöjor. Förut hade man problem då  personalen inte kunde gå ifrån för att lämna avfallet, det slipper dem nu då sopnedkasten finns i nära anslutning. Det gjordes en ”sortera mera” (som normalt hanterar fyra fraktioner) lösning men med endast två fraktioner där man i samma schakt kan kasta organiskt och rest. Man gör ett aktivt val med en knapptryckning så hamnar avfallet i rätt ventil.
Allt mynnar sedan ut i en terminal som tidigare inhyste en komprimator för insamlat grovavfall, denna är borttagen och ersatt av container.
Containern består av en tvåfacks F-container som hämtas för tömning 1 gång per vecka.

Fördelningen är ca 70/30 (bostäder/äldreboende) av containerns volym. 

Projektet är ett av totalt 2 liknande anläggningar i Göteborg, den andra är Jankowitz.
 

Basinformation för projekt
LandSverige
StadGöteborg
Anläggning drifttagen2004
Färdigställande2004
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 350
AnvändningsområdenSjukhem, Bostadsområde
Antal fraktioner2
Rörlängd i meter700
Typ av avfallRestavfall, Organiskt matavfall