Lisebergs nöjespark

Lisebergs nöjespark
Göteborg
Sverige
Projektet genomfört av
Projektstatus
Completed

MiniVac systemet hanterar matavfall från fyra av nöjesparkens restauranger.

Fyra av de större restaurangerna i nöjesparken är anslutna till systemet.

I varje köks-/diskområde finns det en inkastbänk som är ansluten till en rostfri sugledning.Matavfallet transporteras under jord till en lagringstank som är placerad i ett teknik- och terminalrum som ligger under jord vid nöjesparkens entré. Lagringstanken med en volym på 10 m3 töms ungefär var 6:e till var 7:e vecka av en slamsugbil. Slammet transporteras vidare till en biogasanläggning för att rötas.

Fördelar med systemet:

  • Minimering av transporter inom området samt även att personalen manuellt slipper frakta bort säckar med tungt matavfall till en containerstation långt bort från där avfallet uppstår i restaurangerna.
  • Tillför en högre hygienfaktor inne på restaurangerna. I detta slutna system tas all risk för kontaminering bort då matavfallet inte behöver passera ett rent område i köket.
  • Det medför också en renare avfallshantering i den centrala avfallsterminalen.

 

Systemet började att installeras under senare delen av 2006 och driftsattes under våren 2007.

Parken har ungefär 3,4 miljoner besökare per år. Under högsäsong så har restaurangerna runt 3 000 besökare per dag och per restaurang

Basinformation för projekt
LandSverige
StadGöteborg
Projektstart2006
Anläggning drifttagen2007
Färdigställande2007
Systemdata
Typ av systemKökssystem
SubsystemKWS MiniVac
AnvändningsområdenIndustriella kök, Temapark
Rörlängd i meter190
Typ av avfallOrganiskt matavfall