Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Ongoing
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

2009 bestämde kommunfullmäktige i Stockholms stad att Norra Djurgårdsstaden ska bli ett av Stockholms tre miljöprofilområden.

Kunskap och erfarenhet från Hammarby Sjöstad projektet kommer att användas i områdets planering och utveckling. Avfallshanteringssystemet i Hammarby Sjöstad är en av Envacs huvudreferenser.

Norra Djurgårdsstaden är en del av stadens vision av ett Stockholm i världsklass år 2030. Det har blivit utvalt som ett av 18 stycken stadsutvecklingsprojekt som tillsammans bildar Clintons Climate Initiative’s Global Climate Positive Development Program.

I ” Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (7.2)” säger kommunfullmäktige att insamlingssystem av avfall måste vara användarvänliga, lämpliga och lätta att förstå. De måste också vara lättillgängliga. Det är här det automatiska avfallshanteringssystemet passar in perfekt.

Envac har blivit utsedd av Stockholms Stad att leverera det automatiska avfallshanteringssystemet samt de självtömmande papperskorgarna som kommer att vara kopplade till systemet.

"The Smart Waste Collection Program", som leds av Envac i sammarbete med Stockholms Stad, siktar mot att utveckla existerande vakuumsystem- en teknologi med lösningar i världsklass vad gäller användarvänlighet, funktionalitet och hållbarhet.

Envac projekt status hösten 2016

Byggandet i Norra Djurgårdsstaden pågår. De första lägenheterna invigdes i oktober 2012. När Hjorthagen är färdigställt kommer avfallshanteringssystemet att hantera avfall från 5 000 lägenheter.

Norra Djurgårdsstaden är ett långvarigt konstruktionsprojekt. I början har områdets avfallshanteringssystem drivts av en mindre, temporär terminal. Den permanenta terminalen färdigställdes och togs i drift våren 2016. Den är inrymd i ett bergrum i utkanten av området.

I nuläget är runt 170 stycken sopnedkast i drift. Där samlas avfallet från de första kvarteren in. Ungefär 40 ton avfall per månad samlas in, en siffra som kommer att utvecklas då områdets invånarantal ökar.

Självtömmande papperskorgar

Envac kommer att installera ca 130 självtömmande papperskorgar i Hjorthagen.

RFID Taggar – registrerar de boendes återvinningsvanor

Envac har registrerat och distribuerat över 7 000 RFID taggar till hushåll i Hjorthagen. De används för att öppna luckorna på sopnedkasten.

Taggarna identifierar vad hushållen slänger för typ av avfall, vilket av sopnedkasten de använder och vilken tid de slänger avfallet. Alla nedkast är förberedda för framtida vägning av det avfall som slängs. På det sättet kan systemet registrera hur många kilo som slängs per hushåll.

Vägandet är en del av projektet "Envac Smart Waste Collection".

Kontrollsystemet EAP

Den automatiska plattformen som Envac använder för att driva och kontrollera systemet, EAP 2.2, är den senaste versionen från Envac. Huvudfunktionen: avsevärt lägre energikonsumtion genom att tömning av sopnedkasten sker vid behov.
 

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Projektstart2010
Anläggning drifttagen2012
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
AnvändningsområdenBostadsområde
Antal fraktioner4
Typ av avfallRestavfall, Papper, Skräp (Självtömmande papperskorg), Plast
Läs mer