Norra Hammarbyhamnen

Norra Hammarbyhamnen
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

Bebyggelsen av området startade i början av 1980-talet. Området har tidigare varit en mycket aktiv hamn för hantering av salt- och kollager.

I slutet av 1970-talet ansåg politikerna det nödvändigt att bygga fler bostäder, det bestämdes att hela Norra Hammarbyhamnen skulle byggas om till ett bostadsområde.

I inledningsskedet bestämde stadsplanerarna att använda ett modernt avfallshanteringssystem. Sopbilar skulle inte längre tillåtas att köra in på gårdar och förstöra omgivningen. Standard soprummen skulle inte finnas detta för att främja miljön samt för att eliminera dålig lukt från avfall, råttor och nedskräpning.

Ett Stationärt Envac system var lösningen och projektets första etapp var i drift 1982. Nästa del av utbyggnaden startade inte förrän i början av 1990-talet.

Ett beslut fattades att flytta terminalen in i ett bergrum för att lämna yta åt fler bostäder. Den nya terminalen togs i drift 1992. Idag servar systemet 2 500 lägenheter i området. Det finns planer på att koppla på ytterligare ca 500 lägenheter.

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Projektstart1989
Färdigställande1992
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet3,3 ton per dag
Antal fraktioner1
Antal inkast210
Rörlängd i meter6000
Typ av avfallRestavfall