Södra Station

Södra Station
Stockholm
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Sverige / Bostadsområde

I slutet på 1980-talet exploaterades Södra Station, ett gammalt stationsområde i centrala Stockholm. Hela Södra stationsområdet består av ca 2 800 lägenheter och ca 60 000 m2 kommersiella lokaler.

Över järnvägen har det byggts en betongtunnel. Ovanpå denna står bostadshus och ett kontorshus. Bostadshusen har ca 6-8 våningar och är grupperade i relativt små kvarter.

Utbyggnaden av området pågick under 1986-1991. Ett viktigt syfte med uppförandet i Södra stationsområdet var att kombinera stadens utbud med förortens lugn. Stora delar av området är skyddat från trafik och buller, genom trafikseparerade gång- och cykelstråk eller lokalgator med begränsningar vad gäller trafik och parkering. Samtliga trapphus har idag sopnedkast anslutna till det underjordiska avfallssystemet.

Sopsugsterminalen togs i drift i samband med den första inflyttningen i början av år 1987.

De ledande exploatörerna av området tecknade 1985 ett avtal om att anlägga och driva anläggningen. Produktionskostnaderna för terminalen och det centrala rörsystemet fördelades i förhållande till varje parts bruksarea.

Idag ägs sopsugsanläggningen i Södra stationsområdet av en samfällighetsförening där driften och administrationen sköts på uppdrag av samfälligheten av ett driftföretag BoDAB (Bostadsföreningen i Stor Stockholm Drift AB).

Basinformation för projekt
LandSverige
StadStockholm
Anläggning drifttagen1986
Färdigställande1991
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenBostadsområde
Full kapacitet3 ton per dag
Antal fraktioner1
Antal inkast184
Rörlängd i meter6500
Typ av avfallRestavfall