Sollefteå Sjukhus

Sollefteå Sjukhus
Sollefteå
Sverige
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Sverige / Sjukhus

Den 4 oktober 1961, för över 50 år sedan, invigdes Sveriges modernaste sjukhus i Sollefteå. För första gången i historien skulle avfallet hanteras med ett automatiskt och underjordiskt insamlingssystem. Men det var inte bara avfallshanteringssystemet som var den enda moderniteten på det nya sjukhuset.

Sollefteå ligger 200 kilometer söder om Umeå och runt 500 kilometer norr om Stockholm. Det är en liten kommun med lite över 20 000 invånare i inre delarna av Norrlands län. Omgivet av storslagen natur med skogar, berg och vattendrag.

Sjukhuset designades för 328 patienter och 328 personal. Bara kökspersonalen består av 25 personer. Byggnaden uppfördes med nio våningar ovanför jord och tre under. Den totala investeringen uppgick till 3,24 miljoner EUR, inkluderat personalbostäderna. Det fanns många nyheter: det skulle bli en TV nästan alla avdelningar och alla patienter skulle kunna lyssna på radio.

Innovativa idéer presenterar nya utmaningar för välkända tekniker

Sjukhuset skulle ha centraldammsugare levererad av Stockholms företaget Centralsug AB (senare känt som Envac). På den tiden var centraldammsugare inget nytt. Det hade i flera år installerats i kontorsbyggnader och liknande anläggningar. Det var däremot helt nytt att koppla avfallshanteringen till dammrören. Projektet skulle bli Europas största dammsugsystem med 500 sugventiler och 6 kilometer rör i väggarna, anslutna till ett 400 mm avfallssugsystem.

"Det kommer att bli särskilt intressant att se hur det centrala sopsugsystemet kommer att fungera", sade sjukhusdirektör Thore Larsson i en intervju med en lokaltidning när sjukhuset invigdes. "Vi vet att det i många avseenden är utomordentligt effektivt, men vi vet inte om det kommer att vara hållbart ur ett rent ekonomiskt perspektiv."

Den bästa investeringen som någonsin gjorts på sjukhuset

I slutet av 2010, 49 år efter det att intervjun med sjukhusdirektör Larsson hölls, var det dags att ersätta systemets fläktar. För att motivera den nödvändiga investeringen beräknade driftchef, Vincent Måström, hur mycket sjukhuset hade sparat sedan driftsättningen av systemet. Han kom fram till att de hade sparat motsvarande vad kostnaden för tre deltidsanställda i nästan 50 år skulle bli.

Lokal förbränning av avfallet

Den ursprungliga tanken att suga dammet och avfallet till en förbränningsanläggning på sjukhusområdet utfördes fram till 1985, då anläggningen avvecklades. Detta för att den småskaliga förbränningen av avfall inte längre var tillåtet och själva ugnen saknade nödvändig luftreningsteknik. De återstående komponenterna från invigningen inkluderar cyklon, rörsystem och schakt. 1985 anslöts cyklonen till en avfallscontainer som hämtades med lastbil en gång i veckan.1971 invigdes ett nytt vårdhem med 120 bäddar som också kopplades till avfallshanteringssystemet.

Karl Göran Hammarberg, som började arbeta på sjukhuset 1974, kan systemet utan och innan. “I princip har det fungerat bra hela tiden. Emellanåt har det varit stopp i rören och vi har varit tvungna att ta ut madrasser, stolar och annat som inte hör hemma där."

Dubbelt firande

12 oktober 2011, firade Sollefteå sjukhus 50 år. Samtidigt firades den 50-åriga driften av världens första och äldsta avfallshanteringssystem samt dess tekniska hållbarhet.

 

Basinformation för projekt
LandSverige
StadSollefteå
Anläggning drifttagen1961
Färdigställande1961
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 400
AnvändningsområdenSjukhus
Full kapacitet300 bäddar
Antal fraktioner1
Antal inkast7
Rörlängd i meter300
Typ av avfallRestavfall