St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital
Trondheim
Norge
Projektet genomfört av
Envac Scandinavia AB
Projektstatus
Completed
Nyckelord
Norge / Sjukhus

På St. Olavs Hospital i Trondheim rivs de existerande byggnaderna och nya sjukhus faciliteter konstrueras på en yta av 186 500 m². Det nya sjukhuset kommer att ha 1 099 sängplatser. Sjukhuset har valt ett Envac vakuum avfallshanteringssystem för att tillhandahålla en hög servicenivå och för att kunna klara av de höga kraven på hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

En ny sorteringsteknologi för avfall som hanterar fyra olika avfallsströmmar (konfidentiellt sönderstrimlat papper, papper, brännbart och plast) som alla samlas in i ett och samma nedkast har installerats. Denna patenterade teknologi kräver bara ett inkast för alla fyra fraktioner.

På varje våning finns det ett inkast som är anslutet till det underjordiska rörsystemet. Det har fyra olika knappar som kontrollerar att rätt typ av avfall hamnar i rätt container i slutet av rörsystemet. När man trycker på knappen för en speciell fraktion transporteras avfallet till terminalen där det leds in i rätt container.

Installationen av systemet beställdes av Helsebygg Central Norge och det är ett samarbete mellan YIT Building Systems och Envac Scandinavia AB. Installationens första del var färdigställt hösten 2005.

Basinformation för projekt
LandNorge
StadTrondheim
Anläggning drifttagen2003
Färdigställande2014
Systemdata
Typ av systemStationärt vakuumsystem
SubsystemSVS 500
AnvändningsområdenSjukhus
Områdets storlek226 000 m²
Antal fraktioner4
Antal inkast110
Rörlängd i meter2500
Typ av avfallRestavfall, Papper, Plast