Artiklar och tv-inslag om Envac

På den här sidan hittar du länkar till artiklar och tv-inslag som andra producerat om Envac.

2015

November, Fastighetsfakta nr 4, 2015 artikel om sopsug. Ladda ner artikeln här 

26 oktober invigdes den första etappen av sopsugssystemet i Bergen centrum i Norge.

Ladda ner artikel från Bergen tidende

Envacs styrelseordförande, Christer Öjdemark, intervjuas av Sveriges radio om Envacs etablering i Indien.

Man tror att Sveriges export till Indien kommer att fördubblas inom de närmaste två åren. Det tror Oscar Stenström, statssekreterare vid näringsdepartementet. Men ökningen sker från relativt låga nivåer.

Hör reportaget här

2014

Sedan den optiska sorteringsanläggningen i Eskilstuna startade i januari 2011 har Eskiltuna kommuns utsorteringsgrad av hushållsavfall förbättrats med 52%. 

Ladda ner atikeln från Byggtjänst PM nr 1, 2014 här bredvid.

2013/2014

Under december och januari publicerar Östgöta Correspondenten en artikelserie av Johan Sievert om Matslöseriet.
Del 3, publicerad 3 januari 2014, handlar om hur den gröna påsen minskar hushållens matsvinn.
Läs hela artikelserien Matslöseriet (länken går till Del 3)

  • I Linköping sorterar hushållen ut matavfallet i en grön påse. Den slängs och hämtas tillsammans med övrigt hushållsavfall.
  • Tekniska verken sorterar ut de gröna påsarna med hjälp av en optisk sorteringsanläggning som levererats av Envac Optibag.
  • Innehållet i de gröna påsarna går direkt till biogasproduktion.