OSLO LIGGER NÅ NÆR 50 % MÅLET FOR INNSAMLING AV MATAVFALL - VED HJELP AV SVENSK TEKNOLOGI

2018-03-08
Pressrelease
Ny rapport fra Oslo om byens håndtering av matavfall og plastemballasje ved optisk sortering.
©EGE Klemetsrud sorteringsanläggning

Bild ©EGE Klemetsrud sorteringsanläggning

Oslo er på rette spor for å møte sitt 50 prosent gjenvinningsmål for matavfall! I Oslo kommunes nylig publiserte analyse, Avfallsanalyse 2017 - En analyse av husholdningsavfallet fra henteordningene i Oslo Kommune, viser at den norske hovedstaden i 2017 resirkulerte 46,4 prosent - opp fra 34,8 prosent i 2010.

Resultatene følger Oslo sin beslutning i 2012 om å gjøre avfallssortering av matavfall obligatorisk, og å jobbe for å oppnå 50 prosent resirkulering av matavfall innen 2018.

Økningen fra 43,9 prosent i 2016 peker også på fortsatt vekst, og man håper at Oslo kan nå sitt mål innen utgangen av 2018.

Oslo kommune hevder at mye av suksessen skyldes medborgernes innsats for å sortere husholdningsavfall, samt at Envacs Optibag-system er en del av byens avfallshåndteringsstrategi. Systemet gjør det mulig å sortere avfallet i de fargede posene automatisk i Optibag-anlegget ved hjelp av sofistikert optisk sorteringsteknologi.

Rapporten fremhever også hvordan gjenvinning av matavfall samlet i grønne poser har økt fra 33,3 prosent i 2012, da Oslos tredje Envac Optibag-anlegg ble satt i bruk, til 46,4 prosent i 2017.

Nils Finn Lumholdt, Avdelingsdirektør ved Materialgjenvinning på Energigjenvinningsetaten, ansvarlig for sorteringsanlegg, sa: "Dette er en stor prestasjon, ikke bare for Oslo, men også for Norge. Vi visste at det ville være en utfordring å nå målet om å samle. og resirkulere 50 prosent av alt matavfall og å konvertere den til biogass og biogjødsel produksjon, men Optibag teknologi har levert og gjort det mulig for oss. Plastresirkulering fungerer godt, selv om vi har en vei å gå til mål. vi er veldig fornøyd med resultatene og er veldig glade for å ha Envac Optibag som partner."

Studien avdekker også hvordan Envacs Optibag-system har hjulpet Oslo til å øke sin plastinnsamling, samlet med blå fargede poser, fra 20,2 prosent i 2012 til 29,7 prosent 2017.

Joakim Karlsson, Administrerende Direktør i Envac AB, legger til: "Med resultatene fra Oslo viser Envac Optibag AB at de har et bærekraftig sorteringssystem for avfall, som kan forbedre kommunens gjenvinning og bidra til å oppnå miljømål. Oslo kommune har vist hva som kan oppnås når man kombinerer ambisiøse mål med avansert sorteringsteknologi, og jeg er stolt over at vi har spilt en rolle i deres velfortjente suksess".

Envac Optibag AB er et heleid datterselskap av Envac AB. For mer informasjon om Envac og Envac Optibag, besøk www.envacgroup.com og www.optibag.com.

Media forespørsler

For mer informasjon, kontakt Stuart Pearson PR Farm på +44 (0) 1483 343 636 / +44 (0) 7812 086211, stuart@theprfarm.com eller Stefan Lövgren, Salgs- og markedsføringsleder, Envac Optibag AB, telefon 0142 185 45, mobil 070 977 18 90, stefan.lovgren@optibag.se

Om Envac Optibag

Envac Optibag er en produsent av teknologi for optisk sortering av avfall basert på identifisering av det avfallet er pakket i. Brukere sorterer avfall i forskjellige fargede poser i hjemmet, som deretter samles inn og sorteres sentralt i et optisk sorteringsanlegg.

Envac Optibag har bygget mer enn 25 sorteringsanlegg i hovedsak i Sverige og Norge. Over to millioner brukere sorterer sitt daglige avfall i forskjellige fargede poser i de to landene. Eskilstuna kommune har det optiske sorteringsanlegget fra Envac Optibag, som for tiden sorterer de fleste fraksjoner, fra kommunens husholdninger i dag, syv i alt.

Teknologien har vist seg å være svært brukervennlig og lett å forstå. Innføringen av Optibag-systemet krever ingen endring av avfallsinnsamlingsutstyr eller infrastruktur. Det er også kompatibelt med alle eksisterende teknologier for renovasjon.