Smart och hållbar stadsutveckling

Världens städer växer i snabb takt vilket innebär en utmaning för klimatet. Med smart avfallshantering bidrar vi på Envac till att skapa hållbara städer. Genom att transportera avfallet under mark förbättrar vi miljön för stadens invånare och besökare. Som ledande miljöteknikföretag driver vi utvecklingen framåt.

Innovatör som tar ansvar

Det är nästan ett halvt sekel sedan Envac utvecklade världens första sopsug. Sedan dess har vi fortsatt att skapa nya lösningar.

I dag har du möjlighet att samla in och analysera data från sopsuganläggningarna för att effektivisera avfallshanteringen. Det går att följa upp miljöpåverkan, optimera hämtningen av fulla containrar, ge incitament och information till de boende och mycket mer.

Hur bidrar hållbar avfallshantering?

  • Minskat utsläpp av luftföroreningar och partiklar
  • Minskat motorbuller och störande ljud vid tömning
  • Lättare och bekvämare att återvinna på rätt sätt
  • Renare och mer hygienisk stadsmiljö
  • Optimerad avfallshantering med smarta styrsystem

Hållbara städer med sopsug

Där Envacs system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter med upp till 90 procent. Det innebär minskade luftföroreningar och en stadsmiljö som är både tystare och mer hygienisk.

GrowSmarter, Stockholm

Envac bidrar till detta spännade hållbarhetsprojektet med en sopsuganläggning där man kastar alla avfallsfraktioner i samma inkast, fast i olikfärgade påsar. Sedan är det lätt att sortera ut dem per avfallsfraktion, antingen direkt i sopsugterminalen eller som här i GrowSmarter, i en optisk sorteringsanläggning.

I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för en hållbar urban tillväxt.

Envac och FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling, som ska göra världen mer hållbar före 2030.

Med smart avfallshantering kan vi på Envac hjälpa till att nå det Mål 11.

Läs mer här

Datainsamling - en smart funktion

Data kan idag samlas in från systemen. Den används bl.a. för att optimera drift och underhåll och ge feedback till hushållen om t.ex. hur mycket de sorterar sina sopor.

Läs mer här
Felanmälan