Felanmälan

Datainsamling – en smart funktion

Envacs avfallshanteringsteknik under mark skiljer sig från traditionell avfallshantering. Det är nämligen ett smart och helautomatiserat system för lokalt avfall.

Det innebär att det fysiska arbetet med att flytta sopkärl och sopbehållare till och från fastigheter försvinner helt. När avfallet har slängts i ett av Envacs sopinkast finns det inte längre något behov av manuell hantering.

Det helt automatiserade avfallshanteringssystemet passar därför även perfekt som en plattform för att samla in och bearbeta data för att kunna optimera hanteringssystemets funktionalitet. Samt för att ge feedback till dess användare och ägare.

I takt med att förväntningarna på avfallshanteringens miljöpåverkan växer så ökar även behovet av att samla in hanteringssystemens driftsdata.

För Envac används insamlingen, sammanställningen och bearbetningen av dessa data i följande syften:

För systemägare (t ex kommuner eller fastighetsägare):

 • Prestandadata så som energiförbrukning kWh/ton, tillgänglighet, larmstatistik, insamlad mängd etc
 • Förebyggande service- och reparationsrapporter
 • Dataunderlag för fakturering av användare, baserat på individuella användares användningsfrekvens, användningstidpunkt samt avfallets typ/vikt/volym (gäller särskilt för kommersiella användare)
 • Realtidsrapporter för systemets status

För kommuner:

 • Miljöpåverkan för områdets avfallshantering (avgaser baserat på insamlingsfrekvens, energiförbrukning)
 • Avfallsvolymer per hushåll/användare och vecka/månad jämfört med fastställda mål
 • Användarnöjdhetsrapporter
 • Realtidsrapporter för systemets status

För avfallshanterings- och avfallsbehandlingstjänster:

 • Schemaläggning av container baserat på deras fyllnadsgrad och historiska data
 • Avfallets kvalitet (fraktionernas renhet, fuktmängd etc)

För slutanvändare (kan brytas ned per byggnad/fastighet eller kvarter/bostadsområde, typ av användare etc):

 • Feedback för individuellt slängda avfallsvolymer
 • Återvinningsdata jämfört med etablerade mål
 • Systemfeedback (reparationer, fel)
 • Information på webbplatsen för var och hur man ska slänga olika avfallstyper även dem som inte kan hanteras av Envac-systemet

För Envacs egen produktutveckling:

 • Jämförelser av individuella system med en installationsdatabas som identifierar avvikelser
 • Insamling av användarnas beteendemönster (avfallsvolymer, slängvanor, avfallstyp per användarkategori etc)

 

Barking Riverside, London

Envac minskar antalet sopkärl med 98 procent i Barking Riverside i London. Det är ett av Storbritanniens största förnyelseprojekt.

Läs mer här

Envac levererar ny smart avfallslösning i Årsta

Inom ramen för EU-finansierade “GrowSmarter” har Envac tagit fram ett smart avfallshanteringssystem för flerfamiljshushåll.

Läs mer här
Felanmälan