Felanmälan

Envac och FN:s Globala mål

Världens ledare har förbundit sig att förverkliga FN:s 17 Globala mål som ska göra världen mer hållbar före 2030.  Med en smart och miljövänlig avfallshantering kan vi på Envac hjälpa städer att nå det 11:e målet.

Mål 11 och Delmål 11:6

Mål 11

Säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Delmål 11:6

Minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Envacs löfte för att uppnå Mål 11

Vi utvecklar smarta lösningar för att hjälpa städer att optimera insamling av avfall, minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och göra det lätt att samla in sorterat avfallet på ett effektivt och hållbart sätt.

Genom att våra sopsuganläggningar transporterar avfallet under jord med hjälp av luft bidrar vi till att gatumiljön blir säkrare, luften mindre förorenad, och staden mer motståndskraftig och inkluderande.

Global kris eller global möjlighet?

Världens städer måste börja jobba för att nå Mål 11. Med ett ökande tryck på städerna håller tiden på att rinna ut. Vi på Envac utvecklar hela tiden smart teknik som uppmuntrar städer och dess invånare till en mer hållbar avfallshantering.

Fakta från FN

  • Hälften av världens befolkning (3,5 miljarder människor) lever i städer.
  • År 2030 kommer nästan 60 procent av världens befolkning leva i tätorter.
  • Världens städer upptar endast 3 procent av hela jordens yta men står för 60-80 procent av energikonsumtionen och 75 procent av koldioxidutsläppen.
  • En snabb urbanisering sätter press på färskvattentillgångar, avloppssystem, levnadsmiljö och allmän hälsa.

(Källa: http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/)

Därför bytte Bergen

Kolbjorn Akervold, Special advisor, Bergen kommun, förklarar mycket kort varför Bergen bestämde sig för att byta ut den manuella avfallshanteringen mot Envacs rörbaserade hantering.

Felanmälan