Med artificiell intelligens förbättrar sopsugssystemet själv sin prestanda och optimeras för att minska både klimatbelastning och kostnader. Tillsammans med den kunskap som kommer från systemets datainsamling blir sopsugssystemet än mer effektivt.

Det gör Envacs smarta sätt att hantera avfall och återvinning mer hållbart än gammaldags manuell sophantering. Datainsamlingen skapar också en ökad förståelse för systemet i realtid för operatörer och t ex systemägare.

Information och beslutsfattande på nya nivåer

Vår automatiska process lägger grunden för framtidens datadrivna avfallshantering.

Envacs sopsugssystem kräver ingen manuell hantering vid insamling av data. Fel orsakade av den mänskliga faktorn undviks helt. Det ger systemoperatörer och andra intressenter tillgång till tillförlitligt beslutsunderlag.

Framtiden är automatisk och datadriven

Med vårt sopsugssystem tar vi avfallshantering in i framtiden. Genom att använda AI och big data ser vi till att vårt system är effektivt och hållbart. Vi delar även med oss av vad all data ger oss med de som driver och äger våra system.  På så sätt vill vi skapa en förståelse för hur de kan förbättra både sina verksamheter och miljön.

Se filmen om vårt nya koncept ReFlow

Klimatet och miljön är vår tids stora utmaning. Med Envac ReFlow har vi skapat en digital infrastruktur som hjälper städer att nå sina miljömål genom att engagera invånare och modernisera avfallshanteringen.

Vi har tagit fram ReFlow tillsammans med experter inom beteendevetenskap för att upprätthålla ett långvarigt medborgarengagemang. Med hjälp av data och information från sopsugen visualiseras stadens återvinning och avfallsflöden på ett sätt som ökar engagemang och kunskap om hur alla kan bidra till att förbättra miljön.

Läs mer här Envac ReFlow

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält