Smarta städer och hållbar infrastruktur

Med hållbara och smarta lösningar som ledstjärnor för vår vision och vårt arbete vill vi på Envac visa på hur kreativitet och innovation kan hjälpa världen att nå FNs hållbarhetsmål (SDG).

Lösningar för att säkra en hållbar framtid hos Sweden+Korea Green Transition Alliance

Sweden+Korea Green Transition Alliance och dess medlemsföretag bjöd in en delegation med sydkoreanska journalister till Sverige för att lära sig mer om svenska hållbarhetslösningar som kan stödja Sydkorea att bli koldioxidneutralt år 2050.

Envacs samarbete med STELLA Futura medför smartare elanvändning

Systemet balanserar ut toppar i elanvändning, så kallad toppbelastningsutjämning, som minskar elkostnader och energibelastning.

Envac North America lanseras 2023 med fokus på sjukhus och bostadsområden

Med hjälp av resurser och yrkeserfarenhet från vårt globala nätverk, syftar Envac North America till att hjälpa sjukhus, bostadssamhällen, städer och andra att förverkliga sina visioner om framsteg och förändring för att ytterligare bidra till förbättringen av avfalls- och hållbarhetsstandarder i Nordamerika.

Ny sorteringsanläggning i Ålborg

Automatiserad sorteringsanläggning stödjer framtidens avfallshantering.
Anläggningen är utvecklad och designad av svenska Envac och ska ta emot ca 50 000 ton avfall (varav 10-15 000 ton är matavfall) per år från invånarna i Ålborg kommun.

Wilds Centre, med Envacs sopsugssystem, vann priset årets ”British Community Building”

The Wilds vid Barking Riverside använder Envacs sopsugssystem som kommer att vara ett av de största enskilda systemen i Europa när det är färdigställt. Wilds-byggnaden vann 2022 RICS National Award i Storbritannien för sin enastående prestation i att tillhandahålla en anläggning som direkt gynnar lokalsamhället.

ENVAC TAR HEM ETT AV KOREAS STÖRSTA MILJÖPRIS

Envac har vunnit Korea Environmental Award for Environmental Waste Collection Management – ännu en internationell utmärkelse att lägga till sin växande samling.

Envac utser ny lokal VD för att leda regional expansion i Mellanöstern 

Envacs organisation i Mellanöstern slås ihop med företagets verksamhet i södra Europa och Afrika och bildar en ny affärsregion, EMEA. Regionen har runt 200 anställda och driver fler än 100 anläggningar i Mellanöstern, Spanien, Portugal, Frankrike och Italien.

Envac ger grönt ljus till gröna mål

Den svenska uppfinnaren av automatiserad avfallsteknik (sopsug), Envac, förpliktar sig att göra sin globala verksamhet koldioxidneutral till 2030 efter publiceringen av sin årliga hållbarhetsrapport. Envac har över fyra miljoner användare över hela världen.

Göteborg får världens första system för optisk sortering av sjukhustvätt 

Östra Sjukhuset, en del av Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, installerar Envac’s optiska sorteringssystem för smutstvätt som en del av ett större initiativ för att modernisera sjukhuset.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält