Från 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för hushåll inom Stockholm stad och övriga verksamheter att sortera ut matavfallet.

Varför blir det obligatoriskt?

Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt. Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

Envac har lösningar och hjälper gärna till! Kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller på info@envac.se

Tillhör du en av Stockholms kranskommuner hänvisar vi till deras hemsidor då de inte har riktigt samma mål och regler.

OBS! Det finns en dispens som gäller för sopsug, både stationära och mobila system.

1 juli 2024 blir det obligatoriskt för flerbostadsfastigheter som har följande tekniklösningar för hämtning av restavfall:

  • 240 liters säck
  • mobil sopsug utan separat nedkast för matavfall
  • stationär sopsug utan separat nedkast

Som kund med sopsug utan separat nedkast för matavfall, är ni undantagna obligatoriet 1 januari 2023 och omfattas av det först den 1 juli 2024.

Stockholms Vatten och Avfall (SVOA) bygger just nu en sorteringsanläggning som möjliggör optisk sortering. Det innebär att man sorterar ut matavfallet i en särskild påse och sedan kastar den i sopsugen tillsammans med restavfallet. Därefter sorteras de ut på sorteringsanläggningen.

Så ni kan avvakta nu och behöver inte ansöka om någon dispens från Miljöförvaltningen.

Det betyder att de kunder som inte har separat sortering fortsätter som förut till sorteringsanläggningen är i drift. Mål är Juli 2024, ingen dispens behöver sökas innan dess.

Håll er uppdaterade på svoa.se.

Kontakta oss

Vill du veta mera om Envac så fyller du enkelt i formuläret och skickar det. Vi svarar så fort vi bara kan!

* Kontaktformulär obligatoriska fält